Είστε εδώ

Εταιρική κουλτούρα

Ο συνδετικός μας κρίκος

Η εταιρική κουλτούρα της Intracom Holdings βασίζεται σε ένα σύνολο κοινά αποδεκτών αρχών, αξιών και πεποιθήσεων που ενδυναμώνουν την επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου και ενισχύουν τους δεσμούς που ενώνουν τους ανθρώπους του.

 

Εκτιμούμε τη δημιουργικότητα, πιστεύουμε στο ταλέντο των ανθρώπων μας και τους ενθαρρύνουμε να απελευθερώσουν το δυναμικό τους, να μη συμβιβάζονται με εύκολες λύσεις ή πεπατημένες επιλογές και να προχωρούν μπροστά, με τόλμη αλλά και σύνεση, ώστε να αξιοποιούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να δημιουργούν αξία μεγιστοποιώντας τα οφέλη των διαθέσιμων πόρων.

 

Ως εταιρεία που διακρίνεται για το επιχειρηματικό της πνεύμα, την ικανότητα προσαρμογής και την προσήλωσή της στις απαιτήσεις των πελατών και των συνεργατών της, καθώς και τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, η Intracom Holdings πιστεύει στην ανοιχτή καινοτομία και την πρωτοποριακή σκέψη, δοκιμάζοντας νέους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων και ενσωματώνοντας νέες ιδέες στις επιχειρησιακές της λειτουργίες. Στην προσπάθειά μας να διαμορφώσουμε μια σύγχρονη και δημιουργική εταιρική κουλτούρα, παραμένουμε προσηλωμένοι στην εξεύρεση και διασφάλιση βιώσιμων λύσεων προς όφελος του πλανήτη και της αναδυόμενης, σε παγκόσμιο επίπεδο, έξυπνης οικονομίας.
 

Εταιρική ταυτότητα

 

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).