Είστε εδώ

Εταιρική υπευθυνότητα

Commitment

Με όραμα τη βιώσιμη ανάπτυξη

H Intracom Holdings είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Σταθερή στις αρχές και τις αξίες της, η εταιρεία ασκεί την επιχειρηματική της δραστηριότητα με ορθολογικό και βιώσιμο τρόπο, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον και στηρίζει έμπρακτα τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσεται, δίνοντας έμφαση στην καινοτομία και τη δια βίου μάθηση.

 

Η εταιρεία, μία από τις πρώτες ελληνικές επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Πρότυπο Κοινωνικής Ευθύνης SA 8000, εγγυάται την ύπαρξη ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο εφαρμόζει πολιτικές μη-διακρίσεων και προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία ή την εθνικότητά τους. Επιπλέον, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων είναι απολύτως σεβαστά, οι κανόνες υγιεινής & ασφάλειας ακολουθούνται πιστά και οι ‘πολιτικές ανοιχτών θυρών’ εφαρμόζονται με συνέπεια. Παράλληλα, τα δικαιώματα των μετόχων και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων πλευρών διασφαλίζονται μέσω της διαφάνειας και της λογοδοσίας για όλες τις ενέργειες και τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές. Από το 2001, η Intracom Holdings αποτελεί μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη και την προαγωγή της εταιρικής  υπευθυνότητας στην Ελλάδα.

 

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).