Είστε εδώ

Η εταιρεία με μία ματιά

Η Intracom ιδρύθηκε το 1977 από τον Πρόεδρό της κ. Σωκράτη Κόκκαλη, και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1990.

Στα 44 χρόνια της πορείας της, η Intracom εξελίχθηκε σε κορυφαίο όμιλο στην Ελλάδα, με στρατηγική θέση σε τομείς υψηλής ανάπτυξης, έντονη διεθνή παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα.

Τον Δεκέμβριο του 2005, η μητρική εταιρεία μετασχηματίσθηκε σε εταιρία συμμετοχών υπό την επωνυμία Intracom Holdings, έχοντας στην ομπρέλα της κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες με εξειδίκευση στους τομείς των υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας, των σύνθετων κατασκευαστικών έργων και των προηγμένων αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Σήμερα, οι βασικές εταιρείες του Ομίλου Intracom Holdings είναι :

  • IDE (Intracom Defense), ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων, προηγμένων συστημάτων επικοινωνίας και λογισμικού αμυντικών εφαρμογών. Η εταιρεία επεκτάθηκε πρόσφατα στο σχεδιασμό και την κατασκευή υβριδικών ενεργειακών συστημάτων.
  • Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία.
  • Intradevelopment, εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων που εστιάζει στην ανάπτυξη οικιστικών, εμπορικών και τουριστικών ακινήτων στην Ελλάδα

Tο 2020 ο Όμιλος παρουσίασε ενοποιημένα έσοδα € 436,5 εκατ.,με λειτουργικό EBITDA 15,6 εκατ.

Μέσα στο έτος υπογράφηκαν νέες συμβάσεις συνολικού ύψους € 811,0 εκατ. με αποτέλεσμα το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να ανέρχεται στα € 1,4 δισ.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).