Είστε εδώ

Πιστοποιήσεις και Διακρίσεις

Αναγνώριση σε όλους τους τομείς

Η Intracom Holdings έχει τιμηθεί με πλήθος διακρίσεων, βραβείων και πιστοποιήσεων ως επιβεβαίωση των δεσμεύσεών της για κορυφαία ποιότητα και βιώσιμη ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον. Οι διακρίσεις αυτές αντικατοπτρίζουν επίσης τις συνεχείς προσπάθειες της εταιρείας να διασφαλίσει τα συμφέροντα όλων των εμπλεκομένων μερών και να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων της και την ευημερία των τοπικών κοινωνιών μέσα στις οποίες δρα και αναπτύσσεται.  

 

Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001:2005)

 

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (SA8000®:2008)

 

Υγιεινή & Ασφάλεια (OHSAS: 18001-2007)

 

Περιβαλλοντική Διαχείριση (ISO 14001:2004)

 

Διαχείριση Ποιότητας Προϊόντων και Υπηρεσιών (ISO 9001:2008)

 

 

2010 winner of Ruban d'Honneur 
2012 winner of Business IT Excellence Awards

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).