Είστε εδώ

Ημερολόγιο

30 Ιουνίου 2022

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας

6 Ιουνίου 2022

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2021

 30 Ιουνίου 2021

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας

 20 Μαΐου 2021

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2020

29 Aπριλίου 2021

Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2020

29 Aπριλίου 2021

Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων, χρήσης 2020

24 Ιουλίου 2020

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας

25 Ιουνίου 2020

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2019

22 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2019

22 Ιουνίου 2020

Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2019

26 Ιουλίου 2019

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας

14 Ιουνίου 2019

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2018 (Κτίριο Β7, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, 13:00)

23 Aπριλίου 2019

Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2018

23 Aπριλίου 2019

Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2018

29 Ιουvίου 2018

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας

25 Μαΐου 2018

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2017 (Κτίριο Β7, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, 14:00)

30 Aπριλίου 2018

Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2017

30 Απριλίου 2018

Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2017

27 Ιουvίου 2017

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας

2 Ιουνίου 2017

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2016 (Κτίριο Β7, 19ο χλμ. Λεωφ. Μαρκοπούλου, Παιανία Αττικής, 11.00 π.μ.)

25 Aπριλίου 2017

Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2016

25 Απριλίου 2017

Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2016

30 Ιουv 2016

Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων της Εταιρείας

3 Ιουν 2016

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών επί των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2015

31 Μαρ 2016

Ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2015

31 Μαρ 2016

Δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης, 2015

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).