Είστε εδώ

Κατασκευές

Η θυγατρική Intrakat είναι μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρίες στην Ελλάδα με έντονη διεθνή παρουσία. Ως κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης, η εταιρεία αξιοποιεί την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πολύχρονη εμπειρία της στην υλοποίηση σύνθετων κατασκευαστικών έργων μεγάλης κλίμακας, όπως τηλεπικοινωνιακά και περιβαλλοντικά έργα, καθώς και έργα υποδομών, κτιριακών εγκαταστάσεων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αξιοποίησης ακινήτων τόσο για το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα.

 

Με στόχο τη συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον, η εταιρεία έχει υιοθετήσει μια αναπτυξιακή στρατηγική με άξονα τα κατασκευαστικά έργα που  χρηματοδοτούνται από την ΕΕ καθώς και από συμπράξεις του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται δημόσια κατασκευαστικά έργα τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, έργα σχεδιασμού και κατασκευής αιολικών πάρκων, έργα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων φυσικού αερίου, έργα ξενοδοχειακών και τουριστικών υποδομών, καθώς και νέα έργα διαχείρισης αποβλήτων και άλλων εφαρμογών περιβαλλοντικής τεχνολογίας.   

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).