Είστε εδώ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Intrakat, ακολουθώντας έναν από τους βασικούς στρατηγικούς της στόχους και εκμεταλλευόμενη το ευνοϊκό περιβάλλον της Ελλάδας για την ανάπτυξη και αξιοποίηση εναλλακτικών, φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέργειας, προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων λύσεων σχεδιασμού, εγκατάστασης και συντήρησης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στόχος της εταιρείας είναι η σταδιακή αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), το οποίο προσφέρει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης μέσω της θυγατρικής της Ιntrapower. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ και το εθνικό σχέδιο δράσης, η Ελλάδα υποχρεούται έως το 2020 να παράγει το 20% της συνολικής ενεργειακής της παραγωγής από φιλικές προς το περιβάλλον πηγές.

Renewable energy

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).