Είστε εδώ

Τηλεπικοινωνιακά έργα

Αξιοποιώντας το κύριο ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, δηλαδή την προηγμένη τεχνογνωσία, την υψηλή εξειδίκευση, την πολύπλευρη εμπειρία και τις εξαιρετικές της ικανότητες στην υλοποίηση μεγάλων έργων, η Intrakat έχει αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη στον τομέα των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, προσφέροντας προηγμένες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις υψηλής ποιότητας.

 

Τα τηλεπικοινωνιακά έργα της Intrakat περιλαμβάνουν δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ασύρματα συστήματα μεταφοράς δεδομένων, δίκτυα οπτικών ινών, δίκτυα πρόσβασης και τηλεπικοινωνιακά κέντρα, δίκτυα δομημένης καλωδίωσης, ευρυζωνικά ασυρματικά δίκτυα και δορυφορικά συστήματα για πρώην κρατικούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και παρόχους υπηρεσιών Internet, καθώς και εξειδικευμένα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Telecom networks

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).