Είστε εδώ

Αξιοποίηση ακινήτων

Η θυγατρική της Intrakat, Intradevelopement, είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία ανάπτυξης, αξιοποίησης και διαχείρισης εμπορικών, οικιστικών, τουριστικών και ξενοδοχειακών ακινήτων, καθώς και ακινήτων μικτής χρήσης σε όλη την Ελλάδα.

 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην απευθείας ανάπτυξη έργων και προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης των ακινήτων και περιλαμβάνουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης και ενδελεχούς ελέγχου, εντός του χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού κάθε έργου. Επιπλέον, η εταιρεία βοηθά τους πελάτες της να εντοπίζουν οικονομικά επωφελείς ευκαιρίες, εξετάζοντας λεπτομερώς κάθε περίπτωση και αξιολογώντας τις δυνατότητες υλοποίησής της.

 

Οι υπηρεσίες της Intradevelopement περιλαμβάνουν διαχείριση έργων & τεχνικών κατασκευών, παροχή υπηρεσιών ενδελεχούς ελέγχου, αξιολόγηση χρήσης γης και πολεοδομικών ζωνών, έρευνα αγοράς, μελέτες σκοπιμότητας και επενδυτικές αναλύσεις, καθώς και νομοτεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Real estate

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).