Είστε εδώ

Περιβαλλοντικά έργα

Στρατηγικά προσανατολισμένη σε έργα πράσινης ανάπτυξης, διαχείρισης φυσικών πόρων και ενεργειακής αξιοποίησης στερεών αποβλήτων, η Intrakat δραστηριοποιείται στην κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση μονάδων θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή εναλλακτικών καυσίμων.

Η εταιρεία έχει ήδη υλοποιήσει με επιτυχία μια σειρά σημαντικών έργων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων και επεξεργασίας υδάτινων πόρων, τα οποία περιλαμβάνουν τη μελέτη και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και αποβλήτων και την κατασκευή υποθαλάσσιων αγωγών, καθώς και άλλα σημαντικά έργα διαχείρισης αποβλήτων και αποκατάστασης & ανάπλασης εδαφών σε όλη την Ελλάδα.

Περιβαλλοντικά έργα

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).