Είστε εδώ

Έργα υποδομών

Με μακρόχρονη και πολύπλευρη εμπειρία σε μεγάλα έργα υποδομών, η Intrakat αναλαμβάνει και υλοποιεί εξειδικευμένα έργα μεγάλης κλίμακας με αυστηρές προδιαγραφές και υψηλές απαιτήσεις.

 

Αυτά τα υψηλού προφίλ έργα περιλαμβάνουν σημαντικά έργα οδοποιίας, όπως η Εγνατία Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Ανατολικής Πελοποννήσου, υδραυλικά έργα, όπως η κατασκευή φραγμάτων και δικτύων απορροής ομβρίων υδάτων, έργα δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, σιδηροδρομικά έργα, όπως η κατασκευή σιδηροτροχιών και σταθμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αεροδρόμια και μεγάλα έργα εγκατάστασης αγωγών και κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου, τα οποία η εταιρεία υλοποιεί είτε ως  κύριος ανάδοχος είτε συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες.

Infrastructure

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).