Είστε εδώ

Ασφάλεια Κρίσιμων Υποδομών

Homeland Security
Σε μια εποχή όπου οι τοπικές κοινωνίες και οι κρατικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές εναντίον σημαντικών και κρίσιμων υποδομών και εγκαταστάσεων, καίριων περιουσιακών στοιχείων και πολύτιμων φυσικών πόρων, η IDE προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις ασφάλειας με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και την καινοτόμο ένταξη και προσαρμογή κορυφαίων προϊόντων σε εξειδικευμένα και ολοκληρωμένα συστήματα εθνικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Οι λύσεις αυτές καλύπτουν κρίσιμες κτιριακές υποδομές, εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου, μονάδες παραγωγής ενέργειας και επιχειρησιακά κέντρα επιτήρησης συνόρων.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).