Είστε εδώ

Επικοινωνίες

Communications
Στον τομέα των επικοινωνιών, ο οποίος περιλαμβάνει ευρυζωνικά ραδιοφωνικά δίκτυα, συστήματα ενδοεπικοινωνίας και δορυφορικές επικοινωνίες, η IDE προσφέρει προϊόντα τακτικών ευρυζωνικών επικοινωνιών τα οποία καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των τομέων άμυνας και ασφάλειας. Τα προϊόντα αυτά έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες πλατφόρμες χερσαίων και ναυτικών μονάδων ως μέρος σταθερών ή κινητών εφαρμογών βραχείας, μέσης και μακράς εμβέλειας.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η IDE (INTRACOM Defense Electronics) είναι η εταιρεία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στην άμυνα και ασφάλεια. Η εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς εργοληπτικές εταιρείες, ενώ επεκτείνεται σε συστήματα αναγνώρισης, επιτήρησης και ασφάλειας καθώς και στο σχεδιασμό και την κατασκευή υβριδικών ενεργειακών συστημάτων.