Είστε εδώ

Επικοινωνίες

Communications
Στον τομέα των επικοινωνιών, ο οποίος περιλαμβάνει ευρυζωνικά δίκτυα, συστήματα ενδοεπικοινωνίας και δορυφορικές επικοινωνίες, η IDE προσφέρει προϊόντα τακτικών ευρυζωνικών επικοινωνιών τα οποία καλύπτουν τις σύγχρονές ανάγκες στον τομέα της άμυνας και ασφάλειας. Τα προϊόντα αυτά έχουν εγκατασταθεί σε διάφορες πλατφόρμες χερσαίων και ναυτικών μονάδων ως μέρος σταθερών ή κινητών εφαρμογών βραχείας, μέσης και μακράς εμβέλειας.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).