Είστε εδώ

Εθνική ασφάλεια

Homeland Security
Σε μια εποχή όπου οι τοπικές κοινωνίες και οι κρατικοί οργανισμοί σε όλο τον κόσμο αντιμετωπίζουν αυξημένες απειλές εναντίον σημαντικών υποδομών και εγκαταστάσεων, καίριων περιουσιακών στοιχείων και πολύτιμων φυσικών πόρων, η IDE προσφέρει τις κατάλληλες λύσεις ασφάλειας με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και την καινοτόμο ένταξη και προσαρμογή κορυφαίων προϊόντων σε εξειδικευμένα και ολοκληρωμένα συστήματα εθνικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Οι λύσεις αυτές καλύπτουν κρίσιμες κτιριακές υποδομές, εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου, μονάδες παραγωγής ενέργειας και επιχειρησιακά κέντρα επιτήρησης συνόρων.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η IDE (INTRACOM Defense Electronics) είναι η εταιρεία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στην άμυνα και ασφάλεια. Η εταιρεία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς εργοληπτικές εταιρείες, ενώ επεκτείνεται σε συστήματα αναγνώρισης, επιτήρησης και ασφάλειας καθώς και στο σχεδιασμό και την κατασκευή υβριδικών ενεργειακών συστημάτων.