Είστε εδώ

Ηλεκτρονικά συστήματα

Electronics
Στον τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων, ο οποίος περιλαμβάνει συσκευές ασφάλειας πληροφοριών, συστήματα ζεύξης δεδομένων, τηλεμετρικές διατάξεις και υποσυστήματα επικοινωνιών, η IDE έχει αναπτύξει ένα φάσμα προϊόντων και λύσεων στρατιωτικών προδιαγραφών, όπως ζεύξεις δεδομένων και τηλεμετρίες για πυραυλικά συστήματα, σειρά κρυπτογραφικού εξοπλισμού, οι οποίες καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των αμυντικών οργανισμών σε διεθνές επίπεδο.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).