Είστε εδώ

Λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής

Τεχνολογίες αιχμής για ένα κόσμο που αλλάζει

Με οδηγό την καινοτομία, η θυγατρική Intrasoft International προσφέρει λύσεις πληροφορικής και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνολογίας αιχμής σε περισσότερους από 500 οργανισμούς, μεταξύ των οποίων εθνικούς κυβερνητικούς φορείς, θεσμικά όργανα της ΕΕ, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τραπεζικά ιδρύματα και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε περισσότερες από 60 χώρες.

 

Το βασικό πλεονέκτημα της Intrasoft International είναι η ικανότητά της όχι μόνο να ανταποκρίνεται άμεσα στις απαιτήσεις των πελατών της αλλά και να προβλέπει τις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες τους, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους τομείς της συμβουλευτικής, της υλοποίησης, του outsourcing και της επικοινωνίας. Σημαντικά πλεονεκτήματα της εταιρείας αποτελούν επίσης οι εξαιρετικές επιδόσεις της στην υλοποίηση σύνθετων έργων υψηλού προφίλ, η σε βάθος γνώση των πολιτικών και διαδικασιών της ΕΕ, και η εκτεταμένη εμπειρία της στην ολοκλήρωση σύνθετων έργων με συγκεκριμένες προδιαγραφές (service level agreements) και προσυμφωνημένες τιμές.

 

Σταθερά προσανατολισμένη στη βελτιστοποίηση της δομής κόστους και της οικονομικής της διαχείρισης, η Intrasoft International έχει παράλληλα υιοθετήσει μια μακρόπνοη στρατηγική ανάπτυξης που θα της επιτρέψει να ενισχύσει τη θέση της στις μεγάλες διεθνείς αγορές και να επεκταθεί δυναμικά σε νέες. Για το σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη καθετοποιημένων λύσεων με σημαντικές εξαγωγικές προοπτικές, την επέκταση του διεθνούς δικτύου των συνεργατών της, και την ισχυροποίηση των στρατηγικών συνεργασιών της με κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές και περιφερειακούς integrators.   

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).