Είστε εδώ

Δημόσιος τομέας

Public Sector

Η σημαντική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η Intrasoft International στον τομέα της δημόσιας διοίκησης και την εισαγωγή δημοσιονομικών μεθόδων και εργαλείων καλής διακυβέρνησης, της δίνει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα λύσεων πληροφορικής G2G, G2B και G2C σε μεγάλους παρόχους δημοσίων υπηρεσιών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών (CIS). Οι λύσεις αυτές συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών διαδικασιών, καλύπτοντας τόσο τις ανάγκες της οριζόντιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως το e-Gateways, το e-Procurement, και οι Πύλες, όσο και τους κάθετους επιχειρηματικούς τομείς, όπως τα τελωνεία, τη φορολογία, τα δημόσια οικονομικά, την κοινωνική ασφάλιση, την υγεία και τη δικαιοσύνη.

 

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας έγκειται στη βαθιά γνώση των οργανωτικών δομών και των βασικών πολιτικών και διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης, στην ικανότητά της να παρακολουθεί τις σημαντικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς στην εκτεταμένη τεχνογνωσία της και την ικανότητα υλοποίησης μεγάλων έργων μέσω στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαίους διεθνώς τεχνολογικούς οίκους.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).