Είστε εδώ

Μεταφορές

Transportations

Με τη συμβολή μιας ομάδας έμπειρων στελεχών και εξειδικευμένων συμβούλων, η Intrasoft International προσφέρει μια πλήρη σειρά προηγμένων λύσεων στον κλάδο των μεταφορών και ειδικότερα στους τομείς της Διαχείρισης Εμπορικών Λιμένων, της Θαλάσσιας Ασφάλειας και των Πληροφοριακών Συστημάτων Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.

Όσον αφορά τη διαχείριση λιμένων, η εταιρεία καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα των σύγχρονων αναγκών με την παροχή πληροφοριακών συστημάτων που ικανοποιούν τις απαιτήσεις διαφορετικών υποκατηγοριών. Για τις λειτουργίες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων εφαρμόζονται κορυφαίες λύσεις τρίτων κατασκευαστών, ενώ άλλες εμπορικές δραστηριότητες, όπως η μεταφορά χύδην φορτίων και η λειτουργία των σταθμών αυτοκινήτων, καλύπτονται από ένα ευρύ φάσμα ειδικών εφαρμογών. Οι οικονομικές και διοικητικές λειτουργίες back-office  υποστηρίζονται από τα κορυφαία διεθνώς συστήματα της Oracle.

Όσον αφορά την ασφάλεια στη θάλασσα, η Intrasoft International βασίζεται σ’ ένα αποτελεσματικό συνδυασμό διεθνών συνεργασιών, προϊοντικών επιλογών υψηλής τεχνολογίας και εξειδικευμένων ικανοτήτων στον τομέα της τεχνολογικής ολοκλήρωσης, ώστε να προσφέρει προηγμένες λύσεις διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων προμηθευτών όπως η Lockheed-Martin.

Στο πλαίσιο των πληροφοριακών συστημάτων ταχυδρομικών υπηρεσιών, η εταιρεία συνεργάζεται με τον κορυφαίο διεθνώς Όμιλο Escher με στόχο τη δημιουργία μιας σειράς εφαρμογών υψηλής λειτουργικότητας. Οι εργασίες front office καλύπτονται από ένα εξαιρετικά λειτουργικό και ευέλικτο αυτοματοποιημένο σύστημα, ενώ οι οικονομικές και διοικητικές λειτουργίες υποστηρίζονται από ένα διεθνώς καταξιωμένο σύστημα, το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται πλήρως στις τοπικές και διεθνείς απαιτήσεις. Παράλληλα, ένα ιδιόκτητο αρθρωτό σύστημα ιδίας τεχνολογίας προσφέρει όλη την απαιτούμενη λειτουργικότητα για τη διαχείριση λειτουργιών ανίχνευσης & εντοπισμού, PDA, back-office, ενοποίησης κεντρικών δεδομένων και υποβολής εκθέσεων.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).