Είστε εδώ

Θεσμικά όργανα της ΕΕ

EU Institutions
Μέσω της μεγάλης και μακρόχρονης εμπειρίας της στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, οι οποίες υποστηρίζουν την εφαρμογή κοινοτικών πολιτικών και την αλληλεπίδραση με επιλεγμένες κοινότητες χρηστών, η Intrasoft International έχει αποκτήσει μια σε βάθος κατανόηση των σύνθετων θεμάτων που αφορούν τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Ως αποτέλεσμα διαθέτει ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο χειρισμό μεγάλων, διακυβερνητικών, πολυγλωσσικών και γεωγραφικά διεσπαρμένων συστημάτων, καθώς και στην αξιοποίηση κάθετων τεχνολογιών και το outsourcing επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με εξειδικευμένες συμφωνίες παροχής υπηρεσιών (SLA).

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).