Είστε εδώ

Τηλεπικοινωνίες

Telecommunications

Στις σημερινές, ιδιαίτερα ανταγωνιστικές συνθήκες, οι τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί καλούνται να επενδύσουν σε ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής υψηλής τεχνολογίας ώστε να ανταποκριθούν στις ολοένα και πιο σύνθετες απαιτήσεις της τηλεπικοινωνιακής αγοράς.

Χάρη στην πολυετή εμπειρία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία της, η Intrasoft International έχει αποκτήσει εμπεριστατωμένη γνώση όχι μόνο των σημερινών αλλά και των μελλοντικών απαιτήσεων των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, βοηθά τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους τους και να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προηγμένων λύσεων και εφαρμογών λογισμικού που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις σημαντικών τηλεπικοινωνιακών λειτουργιών, όπως Επιχειρηματική Ευφυία και Ανάλυση Δεδομένων, Διαχείριση και Ολοκλήρωση Επιχειρηματικών Διαδικασιών, λύσεις Υποδομών Κέντρων Εξυπηρέτησης (βάσει λογισμικού της Aspect), ERP, Τιμολόγηση και Διαχείριση Εσόδων, και Διαχείριση Επιχειρηματικής Απόδοσης και Κινδύνου.

Η Intrasoft International προσφέρει επίσης ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών φωνής προστιθέμενης αξίας, ειδικά σχεδιασμένων για εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας με σκοπό την ενίσχυση της αξίας των προϊόντων τους με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν διαχείριση τηλεφωνικών προωθητικών ενεργειών (outbound campaign management), επαναφόρτιση χρεωστικών καρτών (credit card recharging), κοινοποίηση οφειλών και διαχείριση εισερχομένων κλήσεων, καθώς και υπηρεσίες κλήσεων με χρέωση του καλούμενου (call collect).

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).