Είστε εδώ

Τραπεζικός τομέας

Banking Sector

Η ραγδαία ανάπτυξη των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο, συνοδευόμενη από ριζικές αλλαγές, πολυπλοκότερα συστήματα και αυστηρότερους νόμους και κανονισμούς, έχει αναγκάσει τον τραπεζικό τομέα να στραφεί σε νέες σύνθετες υπηρεσίες και λύσεις τεχνολογίας αιχμής για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και τη συνέχιση της ανάπτυξης σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.    

 

Η Intrasoft International έχει διαγράψει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην ανάληψη και ολοκλήρωση μεγάλων, σύνθετων και κρίσιμων έργων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Για περισσότερα από 20 χρόνια, η εταιρεία πραγματοποιεί στρατηγικές επενδύσεις στο χώρο, αποκτώντας σημαντική εμπειρία στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων υποδομής, βέλτιστων τραπεζικών πρακτικών και προηγμένων τεχνολογιών σε κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αξιοποιώντας την ποιότητα και υψηλή ειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της και προχωρώντας σε συμφωνίες συνεργασίας με κορυφαίους προμηθευτές προϊόντων τεχνολογίας αιχμής, η Intrasoft International έχει καταξιωθεί ως βασικός integrator τραπεζικών λύσεων, προσφέροντας συστήματα προστιθέμενης αξίας, λύσεις και υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες βιώσιμης ανάπτυξης των τραπεζικών οργανισμών σε όλο τον κόσμο.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).