Είστε εδώ

Υγειονομική περίθαλψη

Healthcare

Αξιοποιώντας την υψηλή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της, τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών ιδίας ανάπτυξης ή τρίτων κατασκευαστών, καθώς και την εφαρμογή καταξιωμένων μεθόδων και διαδικασιών, η Intrasoft International προσφέρει μια πλήρη σειρά εξειδικευμένων λύσεων πληροφορικής που επιτρέπουν στους οργανισμούς υγείας να βελτιώσουν τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού, να αυξήσουν την αποδοτικότητά τους και να ενισχύσουν την αξιοπιστία τους.

Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει κρίσιμες κλινικές εφαρμογές που καλύπτουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών υγείας, από συστήματα υποστήριξης κλινικών αποφάσεων έως λύσεις τηλεϊατρικής. Παράλληλα, μια ομάδα εξειδικευμένων επαγγελματιών στους τομείς της πληροφορικής και της υγείας προσφέρει εκτεταμένες υπηρεσίες outsourcing και επιτόπου υποστήριξης, όπως εγκατάσταση, παραμετροποίηση, συντήρηση και εκπαίδευση, καθώς και υπηρεσίες εφαρμογών και διαχείρισης της υποδομών.

Share

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η Intrasoft International είναι μια κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής προηγμένων υπηρεσιών και λύσεων πληροφορικής σε θεσμικά όργανα της ΕΕ, εθνικούς οργανισμούς του δημόσιου τομέα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις σε 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.
Η Intrakat, μία από τις πέντε μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες στην Ελλάδα με σταθερά αυξανόμενη διεθνή παρουσία, υλοποιεί σύνθετα έργα υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των αναπτυξιακών υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, των ακινήτων, και των περιβαλλοντικών έργων.
Η INTRACOM DEFENSE (IDE) είναι η εταιρία-ηγέτης στην Ελλάδα στην ανάπτυξη και παραγωγή ηλεκτρονικών και συστημάτων επικοινωνιών στο τομέα άμυνας και ασφάλειας. Η εταιρία συμμετέχει σε προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς αμυντικές εταιρίες, ενώ επεκτείνεται και στο σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, υβριδικών ενεργειακών συστημάτων καθώς και μη επανδρωμένων οχημάτων (UAVs και USVs).