Menu

Η Ιστορία μας

Η ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΜΑΣ

45 χρόνια εμπειρίας στην υλοποίηση σύνθετων έργων υψηλής εξειδίκευσης και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για σχεδόν μισό αιώνα, η τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού μοντέλου της INTRACOM HOLDINGS, το οποίο υποστηρίζεται από σημαντικές επενδύσεις σε αποκλειστική Ε&Α και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Με τα χρόνια, διαφοροποιήσαμε επιλεκτικά το χαρτοφυλάκιό μας, μπαίνοντας έγκαιρα σε τομείς υψηλής ανάπτυξης όπως οι κατασκευές, τα ακίνητα και η ενέργεια. Σήμερα, επεκτείνουμε τον επενδυτικό μας ορίζοντα και εξελίσσουμε το προφίλ της εταιρίας.

1977

Ίδρυση της INTRACOM από τον Σωκράτη Κόκκαλη.

1982

Δυναμική επέκταση στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγή τηλεπικοινωνιακών προϊόντων και συστημάτων.

Επανεπένδυση έως και 80% των ετήσιων κερδών με στόχο την ανάπτυξη ιδίας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.

1984

Μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε νέες, διόκτητες εγκαταστάσεις στην Παιανία.

1985

Δημιουργία προηγμένης υποδομής για την έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή τηλεπικοινωνιακών συστημάτων τεχνολογίας αιχμής.

Επέκταση στον τομέα των ενεργειακών υποδομών.

1986

Συμμετοχή στον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση του ελληνικού εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Το μεγαλύτερο μέρος των συστημάτων κατασκευάζεται στην Ελλάδα από Έλληνες μηχανικούς.

1987

Πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5,5 δισ. δρχ.

Η πρώτη εταιρεία υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί αυτοματοποιημένες μεθόδους βιομηχανικής παραγωγής.

Ίδρυση της INTRASOFT.

1988

Έναρξη του γιγαντιαίου έργου αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου στην Ελλάδα. Συμφωνία για την προμήθεια ψηφιακών κέντρων AXE-10 στον ΟΤΕ, σε συνεργασία με την Ericsson.

Συμφωνία με τον ΟΠΑΠ για την προμήθεια και εγκατάσταση προηγμένου συστήματος πληροφορικής.

1989

Εγκατάσταση στον ΟΤΕ του πρώτου ψηφιακού κέντρου στην Ελλάδα.

1990

Εισαγωγή της Intracom στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Εκτεταμένη εφαρμογή της ρομποτικής στην παραγωγή.

Καθιέρωση διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου.

1991

Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποιείται σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ποιότητας ISO 9001.

Ανάπτυξη ενός σύγχρονου τηλεπικοινωνιακού δικτύου στον Πειραιά και υλοποίηση του πρώτου εθνικού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου για τη ΔΕΗ.

Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 12% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

1992

Επέκταση στον τομέα των αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Panafon, της ελληνικής εταιρείας της Vodafone.

Ίδρυση της Intralot και της Intrakat.

Έμφαση στην ανάπτυξη συστημάτων δικτύων πρόσβασης.

1993

Ίδρυση της Intrarom στη Ρουμανία.

Δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κέντρου μικροηλεκτρονικής. Το κέντρο ανάπτυξης λογισμικού της εταιρείας παράγει και εξάγει τηλεπικοινωνιακές εφαρμογές.

Εγκατάσταση του τηλεπικοινωνιακού δακτυλίου Αττικής.

Αναλαμβάνεται η ανάπτυξη του εθνικού συστήματος φορολογίας TAXIS.

1994

Ανάληψη μεγάλων αμυντικών έργων για τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

1995

Έναρξη λειτουργίας της πρώτης μηχανογραφημένης έκδοσης του ΠΡΟ-ΠΟ.

Το κέντρο μικροηλεκτρονικής της Intracom αναγνωρίζεται ως εθνικό κέντρο βιομηχανικής έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης.

1996

Συμφωνία με την NDS, θυγατρικής της News Corp., για την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων μετάδοσης δεδομένων και πρόσβασης στο Internet.

Ίδρυση της Intrasoft International στο Λουξεμβούργο.

Οι συνολικές επενδύσεις κατά την περίοδο 1990-1996 φθάνουν τα 44 δισ. δρχ.

1997

Ξεκινά η εγκατάσταση του online μηχανογραφικού δικτύου του ΟΠΑΠ.

Το προϊόν IoS (Internet over Satellite) βραβεύεται σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

1988

Ξεκινά η παραγωγή και πώληση του ISDN modem Netmod στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

1999

Επιχειρηματική δραστηριότητα σε περισσότερες από 40 χώρες.

Αναλαμβάνεται η εγκατάσταση της υποδομής δικτύων για τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας Cosmorom και Cosmote.

Σημαντική συμμετοχή σε προγράμματα εκσυγχρονισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ερευνητικά προγράμματα του ΝΑΤΟ και της WEAG.

2000

Αποκλειστική στρατηγική συνεργασία με τη Cisco Systems.

Νέα έργα εκσυγχρονισμού των τηλεπικοινωνιακών δικτύων της Αρμενίας και της Μολδαβίας.

Το λογισμικό IOS υιοθετείται από το Υπουργείο Παιδείας της Ιαπωνίας.

Η υπηρεσία e-ΦΠΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των τεσσάρων καλύτερων συστημάτων που λειτουργούν στην Ευρώπη.

Οι εξαγωγές αντιπροσωπεύουν το 50% των συνολικών πωλήσεων.

2001

Εξαγωγές σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η πρώτη ελληνική εταιρεία που πιστοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001: 2000.

2002

Η συγχώνευση Intracom-Intrasoft δημιουργεί μια ισχυρή επιχειρηματική οντότητα με κύκλο εργασιών €1 δις.

Διεθνής παρουσία σε 55 χώρες.

Ίδρυση μη-κερδοσκοπικού κέντρου αριστείας Athens Information Technology (AIT).

2003

Συμμετοχή σε κοινοπραξία που επιλέγεται ως αποκλειστικός προμηθευτής εξοπλισμού πληροφορικής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

2004

Η Intracom βραβεύεται ως μία από τις 10 ελληνικές εταιρείες και μία από τις 100 ευρωπαϊκές με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον.

2005

Η Intracom μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών και μετονομάζεται σε Intracom Holdings, μητρική των νέων θυγατρικών εταιρειών Intracom Telecom, Intracom ΙΤ Services και Intracom Defense Electronics (IDE).

2006

Η INTRACOM HOLDINGS εξαγοράζει πλήρως την HOL (Hellas On Line).

Εξαγορά του 51% της Intracom Telecom από την JSC Sitronics, θυγατρικής της JSFC Sistema.

2007

Συμφωνία για την εξαγορά των Αττικών Τηλεπικοινωνιών από τη HOL.

Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ HOL και Vodafone.

2008

Η Intracom IT Δανίας εξαγοράζει την εταιρεία Eskort και η Intrasoft International το τμήμα SAP της Lavisoft.

Η IDE υπογράφει σημαντικές συμφωνίες ύψους €45εκατ.

Η Intrakat αναλαμβάνει τηλεπικοινωνιακά και ενεργειακά έργα, καθώς και έργα οπτικών ινών για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η HOL εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

2009

Η Intracom IT Services επεκτείνεται διεθνώς με την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας σε κάθετες αγορές με κορυφαίους οργανισμούς.

Η IDE υπογράφει συμφωνίες παραγωγής και υποστήριξης ύψους €71εκατ. με τη Raytheon και τον Οργανισμό Εφοδιασμού και Συντήρησης του ΝΑΤΟ.

Η Intrakat αναλαμβάνει νέα έργα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας και των οπτικών ινών.

2010

Η Intracom IT υπογράφει νέες συμφωνίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού αξίας άνω των €40εκατ. στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Η IDE υπογράφει νέες συμφωνίες με τη Northrop Grumman, τη Raytheon και τις Στρατιωτικές Δυνάμεις των ΗΠΑ.

Η Intrakat αναλαμβάνει νέα περιβαλλοντικά έργα και επεκτείνεται μέσω των θυγατρικών της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Intracom Telecom υπογράφει νέες συμβάσεις ύψους €196εκατ.

2011

Η Intracom IT Services συγχωνεύεται με την Intrasoft International.

Η HOL βελτιώνει το EBITDA κατά 25% και το περιθώριο κέρδους κατά 26,3% και για πρώτη φορά παράγει ελεύθερες ταμειακές ροές. Βραβεύεται, επίσης, με το Marketing Excellence Grand Award.

Η Intrakat αναλαμβάνει μεγάλα κατασκευαστικά έργα του δημόσιου τομέα.

2012

Η Intrasoft International παρέχει υπηρεσίες πληροφοριακών δεδομένων, τηλεπικοινωνιών και ανάπτυξης λογισμικού σε φορείς της ΕΕ και κρατικούς οργανισμούς στη Μέση Ανατολή και την Αφρική αξίας άνω των €136 εκατ.

Η Intrakat αναλαμβάνει νέα μεγάλα κατασκευαστικά και τηλεπικοινωνιακά έργα για το δημόσιο τομέα.

Η HOL ανακοινώνει αύξηση πωλήσεων και εσόδων και γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εγκαινιάζει υπηρεσίες cloud.

Η IDE υπογράφει σημαντικές συμφωνίες ύψους €50εκατ., πιστοποιείται κατά ISO 27001 και βραβεύεται με το Supplier Excellence Award από τη Raytheon.

2013

Η Intrakat αναλαμβάνει μεγάλα έργα σιδηροδρομικών υποδομών και οδοποιίας για το δημόσιο τομέα, είτε αυτόνομα είτε συμμετέχοντας σε κοινοπραξίες.

Η Intrasoft International αναλαμβάνει μεγάλα έργα για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ελληνικού κράτους.

Η IDE υπογράφει νέες συμφωνίες με τις γερμανικές εταιρείες Diehl BGT Defense και RAMSys.

Η HOL αποσπά βραβείο e-volution, βραβείο effie και τρία βραβεία πωλήσεων (sales excellence awards).

2014

Μετά από συμφωνία με τη Vodafone-Panafon, η INTRACOM HOLDINGS μεταβιβάζει τη συμμετοχή της στη HOL, η αξία της οποίας εκτιμήθηκε στα €311εκατ.

Η INTRACOM HOLDINGS υπογράφει συμφωνία με επενδυτές από το Dubai για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής της (49%) στην Intracom Telecom με συνολικό όφελος €47εκατ.

H αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του καθαρού δανεισμού από €254 εκατ. σε €34 εκατ. και τη μείωση των εγγυήσεων δανείων από €422 εκατ. σε €165 εκατ.

Η IDE βραβεύεται με Supplier Excellence Award από τη Raytheon.

Η Intrasoft International βραβεύεται ως National Champion Luxembourg κατά τη διάρκεια των European Business Awards 2014/15, κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων (top 16%) στο διαγωνισμό Software Testing World Cup 2014 και αποσπά βραβείο Human Resource Excellence.

2017

Υπογραφή συμβάσεων ύψους € 357 εκατ. μεταξύ Intrakat και Fraport Greece για τα κατασκευαστικά έργα σε 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας.

Η IDE λαμβάνει τιμητική διάκριση για 8η φορά, από τη Raytheon για την εξαιρετική της απόδοση και ποιότητα με το βραβείο «4 – Star Supplier Excellence Award». Η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται επίσης στη λίστα «The 30 Fastest Growing Greek Companies» που δημοσιεύτηκε από το περιοδικό FORTUNE.

Η INTRAKAT υπογράφει σύμβαση με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η INTRASOFT International υποστηρίζει ενεργά το MIT Enterprise Forum (MITEF) Startup Competition 2017 ως Gold Sponsor στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση της δημιουργίας και ανάπτυξης start-up επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας, καθώς και άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και την εισαγωγή τους στην παγκόσμια αγορά.

2018

Ενισχύοντας τις δραστηριότητές της στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, η IDE συμμετέχει στο OCEAN2020, το πιο σημαντικό έργο που σχετίζεται με την πρωτοβουλία του πρώτου Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης. Το OCEAN2020 είναι το πρώτο παράδειγμα ενός διευρωπαϊκού προγράμματος στρατιωτικής έρευνας στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προπαρασκευαστικών ενεργειών.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης που βασίζεται στην τεχνολογική καινοτομία, η INTRASOFT επενδύει στην αγορά προγνωστικών αναλύσεων με τη νεοφυή επιχείρηση WEMETRIX.

2019

Σημαντικές συμφωνίες σε όλους τους τομείς

Απονομή του βραβείου  «CREATIVE GREECE – Awards 2019» στην IDE για την εξωστρέφεια που έχει αναπτύξει με αποτέλεσμα οι εξαγωγές της τα τελευταία χρόνια να φτάνουν στο 98% του κύκλου εργασιών της. Η επιτυχία παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς τα αποτελέσματα αυτά επιτεύχθηκαν σε αντίξοες διεθνείς και εθνικές οικονομικές συνθήκες και μέσα σε ισχυρό ανταγωνιστικό περιβάλλον.

2020

Η IDE ηγείται των ευρωπαϊκών αμυντικών προγραμμάτων LOTUS και SMOTANET που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της Άμυνας (EDIDP). Οι προτάσεις της IDE επιλέχτηκαν μεταξύ των 40 που υποβλήθηκαν, μετά από αξιολόγηση από επιτροπή εμπειρογνωμόνων της ΕΕ με κριτήρια: τη συνεισφορά τους στην αριστεία, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και τη βιομηχανική αυτονομία της ΕΕ.

Πώληση του 100% της K-Wind σε εξαιρετικούς όρους αγοράς.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του Ομίλου ανέρχεται σε πάνω από 1 δισ.

Ο Όμιλος ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην πανδημία COVID-19 και διασφαλίζει τη συνέχεια των επιχειρηματικών λειτουργιών του.

2021

Η IDE υπογράφει σημαντικές συμφωνίες συνεργασίας με πρωτοπόρους της αγοράς παγκοσμίως (Marshall Aerospace and Defence Group, BOEING, Diehl, Rheinmetall) και εντείνει την παρουσία της στα ερευνητικά ευρωπαίκά προγράμματα.

H INTRAKAT, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της, προχωρά σε απορρόφηση της ΓΑΙΑ ΑΝΕΜΟΣ, που δραστηριοποιείται στον χώρο των ΑΠΕ κατέχοντας άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας δυναμικότητας άνω των 1GW.

Η INTRADEVELOPMENT προχωράει σε πώληση της συμμετοχής της στην DEVENETCO και μέσω αυτής στο έργο στο Καλό Λιβάδι με απόδοση κοντά στο 200%.

Τον Νοέμβριο ανακοινώνεται μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία, για την INTRACOM, η πώληση της INTRASOFT INTERNATIONAL στην NETCOMPANY. Η συγκεκριμένη συναλλαγή διαφοροποιεί το προφίλ της Εταιρείας διευρύνοντας τον επενδυτικό της ορίζοντα.

2022

Η INTRACOM HOLDINGS προχωράει στην πώληση του ποσοστού της στην INTRAKAT, διατηρώντας στην εταιρία συμμετοχή 5,09%

H INTRACOM DEFENSE (IDE) τιμήθηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (EBEA) με το Βραβείο «Έρευνας – Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης».

Iδρυση της INTRACOM VENTURES, θυγατρικής της κατά 100% με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο  € 30M

Αλλαγή της έδρας της Εταιρείας και μετεγκατάστασή της από την Παιανία στο Μαρούσι.’

2023

Ολοκλήρωση διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου των ακινήτων και σύσταση της νέας ανώνυμης εταιρείας, INTRACOM PROPERTIES, 100% θυγατρικής της.

Υπογραφή μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας με τους βασικούς μετόχους της εταιρείας, Κ.Λ.Μ Α.Ε. για απόκτηση συμμετοχής στην εταιρία. Με τις αγορές μετοχών της 12/5/2023, από την INTRACOM PROPERTIES η συμμετοχή του Ομίλου συνολικά στην Κ.Λ.Μ ανέρχεται σε 74,20%, οπότε ακολουθεί υποχρεωτική δημόσια πρόταση.

Υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES Ltd (IAI) για την πώληση του ποσοστού (90,91%), που κατέχει ο Όμιλος στην INTRACOM DEFENSE (IDE).