Menu

Γνωστοποίηση συναλλαγών και Ρυθμιζόμενες πληροφορίες

Υποχρεώσεις Γνωστοποίησης Συναλλαγών

Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation – MAR) .

H Εταιρεία έχει υιοθετήσει διαδικασία γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων με στενό δεσμό με αυτά (Υπόχρεα Πρόσωπα), σύμφωνα με όσα προβλέπει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και παράλληλα με την προβλεπόμενη διαδικασία γνωστοποίησης συναλλαγών προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.                                                   

Περισσότερες πληροφορίες εδώ: https://www.athexgroup.gr/el/web/guest/companies-info-trade-notifications

Ρυθμιζόμενες πληροφορίες

Στο πλαίσιο του Ν.3556/2007, της Απόφασης 1/434/3.7.2007 και της εγκυκλίου αριθμ. 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορούν στις προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, παρακάτω επισυνάπτεται η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 9, 10 και 11 του Ν. 3556/2007, που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο τα υπόχρεα πρόσωπα ενημερώνουν την INTRACOM HOLDINGS και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση:

  • απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών
  • απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου
  • απόκτησης ή διάθεσης χρηματοπιστωτικών μέσων

Συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου και μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας

Θεσμικό Πλαίσιο και Διατάξεις

Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σημαντικές Μεταβολές στα Δικαιώματα Ψήφου